Läkemedel med metformin

Ett exempel på tabletter med metformin som finns att köpa på vanliga svenska apotek.
Ett exempel på tabletter med metformin som finns att köpa på vanliga svenska apotek.

Metformin säljs under flera handelsnamn, inklusive Glucophage XR, Riomet, Fortamet, Glumetza, Obimet, Gluformin, Dianben, Diabex, and Diaformin.

Metformin IR (som har omedelbar verkan) finns som 500 mg, 850 mg, and 1000 mg tabletter; alla är nu generiska i USA.

Metformin SR (med långsam verkan) eller XR (förlängd verkan) introducerades år 2004, i 500 mg alternativt och 750 mg styrka, huvudsakligen för att motverka de vanligaste biverkningarna (magproblem), så väl som öka användandet genom minskad pillerbörda. Ingen skillnad vad gäller effektivitet existerar emellan de två preparaten.

Kombinationer med andra substanser

Vid användning emot diabetes typ 2, föreskrivs metformin ofta i kombination med andra läkemedel. Flertalet finns som fastdos kombinationer, också det med avsikten att minska pillerbördan och underlätta administreringen.

Per 2009, var den vanligaste märkeskombinationen av metformin en med rosiglitazon, såld som Avandamet av GlaxoSmithKline sedan 2002. Rosiglitazon gör aktivt celler mer känsliga för insulin, vilket komplimenterar metforminets verkan. År 2005, beslagtog FDA allt dåvarande lager av Avandamet och tog det ifrån marknaden, efter att inspektioner hade visat att fabriken som producerade det bröt mot god tillverkningssed. Läkemedelsparet kunde dock fortsatt föreskrivas i frånvaron av Avandamet, vilket gjordes tillgängligt igen vid slutet av det året.

I USA, finns metformin tillgängligt också tillsammans med pioglitazon (handelsnamn Actoplus Met), sulfonureiderna glipizid (marknadsnamn Metaglip) och glibenklamid (känt som glyburide i USA, under marknadsnamnet Glucovance), dipeptidyl peptidas-4 hämmaren sitagliptin (med kombinationen såld under marknadsnamnet Janumet), dipeptidyl peptidas-4 hämmaren saxagliptin (med kombinationen såld under marknadsnamnet Kombiglyze XR), och meglitinid repaglinid (PrandiMet). Generiska formuleringar av metformin/glipizid och metformin/glibenklamid finns tillgängliga (den senare är mer populär). En generisk formulering av metformin/rosiglitazon från Teva har mottagit preliminärt godkännande av FDA.

I Europa, har kombinationen av dipeptidyl peptidas-4 hämmaren linagliptin godkänts under marknadsnamnet Jentadueto.

Metformin i Sverige

Läkemedel med metforminhydroklorid finns tillgängliga från flera olika tillverkare. Dessa är de vanligaste per 2013-01-16:

 • Competact från Takeda Pharmaceuticals
 • Eucreas® från Novartis
 • Glucophage från Merck
 • Janumet® från MSD
 • Metformin Actavis från Actavis
 • Metformin Bluefish från Bluefish Pharma
 • Metformin EQL Pharma från EQL Pharma
 • Metformin Meda från Meda
 • Metformin Mylan från Mylan
 • Metformin Orifarm från Orifarm Generics
 • Metformin Sandoz från Sandoz
 • Metformin STADA från PharmaCoDane

Den för tillfället kompletta listan finns att hitta på FASS.